Zöldsaláta

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezető: az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató célja

  1. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Zöldsaláta életmódblog (http://zoldsalata.hu) látogatóinak személyes adatai biztonságban legyenek. Ebben az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban szeretnélek tájékoztatni arról, hogyan juthatnak el egyes esetekben hozzám olvasóim bizonyos személyes adatai, és azokat hogyan kezelem.
  2. E tájékoztató minden olyan esetben érvényes, ahol a Zöldsaláta életmódblogot (zoldsalata.hu) fenntartó és szerkesztő Csiki Judit (a Csiki Ker. és Szolg. Bt. képviselője) adatkezelőként jár el, vagyis amikor az adatkezelés módjáról én határozok, a vonatkozó jogszabályok szellemében, és azoknak megfelelve. Az adatvédelmi nyilatkozat rád is érvényes, amikor a Zöldsaláta blogot olvasóként látogatod, az egyes blogbejegyzésekhez kommentet fűzöl, a közösségi oldalakon, vagy nyilvános elektronikus levelezési címemen üzenetet küldesz részemre.
  3. Ebben a nyilatkozatban minden olyan ügyfelemet, partneremet, illetve minden olyan természetes és jogi személyt szeretnék tájékoztatni az adatkezelés mikéntjéről, akik velem, mint adatkezelővel bármilyen, jogi szempontból értelmezhető kapcsolatban állnak. Ha a nyilatkozat bármely pontjával kapcsolatban kérdésed merül fel, kérlek, írj e-mailt a zoldsalata@gmail.com címre, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésedre.
  4. Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban leírtakat a blog működése során alkalmazom, és azokat kötelező érvényűnek tekintem. Kijelentem továbbá, hogy a leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások legjobb tudásom és ismereteim szerint megfelelnek a hatályos nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak.
  5. Az információs önrendelkezés és a személyes adatok biztonságos kezelésének jogát fontosnak tartom, e jogok betartása és betartatása érdekében minden elérhető intézkedést megteszek. E tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartom, változás esetén erről az érintetteket tájékoztatom.

2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Csiki Judit

Elektronikus elérhetőség: zoldsalata@gmail.com

Adatkezelő honlapjának címe: http://zoldsalata.hu

  1. A Zöldsaláta blog célközönsége: főként egészséges életmódra vágyó, 30 év fölötti nők. Előfordulhat, hogy időnként megismerem egyes személyes adataikat – ennek módját és jogalapját a tájékoztató 3. pontjában részletezem.
  2. A Zöldsaláta hobbi blog, oldalamon nem folytatok olyan tevékenységet, amely adatvédelmi tisztviselő alkalmazását tenné indokolttá vagy szükségessé.
  3. Mivel a blog természetes személyeknek szól, működése során a személyes adatok nagy mennyiségben való kezelése nem jellemző.

 

 1. Hogyan juthatnak el hozzám bizonyos személyes adataid, és hogyan kezelem, illetve használom azokat

Ebben a pontban a következőkről szeretnék neked információt adni:

 • milyen módon kerülhetnek hozzám egyes személyes adataid,
 • milyen típusú személyes adataidat kezelem,
 • ha a személyes adataidat nem közvetlenül adod meg, azok honnan származhatnak, és milyen típusú adatokról van szó,
 • milyen célból és hogyan kezelem a személyes adataidat,
 • hogyan kérheted adataid törlését, kezelésük megszüntetését,
 • mi az adatkezelés jogi alapja

 

  1. Az adatok kezelésének alapelve minden esetben az, hogy amennyiben valaki a saját jószántából személyes adatot ad meg az oldalon, ezt biztonságos rendszerekben kezelem, és ezt teszik a honlap működését segítő szoftverek is.
  2. Blogbejegyzéseimben mások személyes adatát (például nevüket, e-mail címüket, vállalkozását, fényképét) csak az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján jelentethetem meg. Ilyen eset lehet, amikor az érintett szakértőként nyilatkozik egy cikkben, vagy a tevékenységét, vállalkozását népszerűsíteni szeretném. Az érintettek a zoldsalata@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat, ebben az esetben a blogbejegyzést törlöm, vagy a személyes adatokat nem tartalmazóra módosítom. A hozzájárulás visszavonása előtt történő adatkezelés jogszerűnek minősül. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. § (hozzájárulás a nyilvánosságra hozatalhoz).
  3. A blogbejegyzéseimhez az egyes bejegyzések alatt elhelyezett űrlap segítségével tudsz hozzászólni. Itt meg kell adnod bizonyos személyes adatokat (pl. avatar, nicknév, e-mail cím, IP-cím), ennek célja a kéretlen reklámhozzászólások (spam) kiszűrése, illetve az egyes kommentelők egymástól való megkülönböztetése. A felhasználás jogalapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban te hozzájárulásod, hiszen az adatokat te adod meg, valamint a a hivatkozott rendelet 6. cikk (1) bk. f) pontjával összhangban a honlap működtetésének és biztonságának garantálása, mint jogos érdek. Az az információ, amit hozzászólásként a honlapra beküldesz, megjelenítési igényeddel összhangban kikerül a honlapra. A felhasználás jogalapja a te hozzájárulásod, valamint a honlap elvárt működése biztosításának jogos érdeke. Hozzájárulásodat a zoldsalata@gmail.com címre küldött e-mailben bármikor visszavonhatod. Ha ezt megteszed, indokolatlan késedelem nélkül törlöm a nevedet, a hozzászólásodat. A hozzájárulás visszavonásáig az adatkezelésem jogszerűnek minősül.
  4. Amennyiben a Facebookon, a Twitteren, a Pinteresten, vagy az Instagramon követed a bloghoz kapcsolódó felületeket, vagy az egyes bejegyzéseimet kedveled, azokhoz megjegyzést fűzöl, vagy számomra e felületeken keresztül közvetlen üzenetet küldesz, akkor látni fogom azokat az adataidat, amelyek a nyilvános adatlapjaidon szerepelnek (pl. név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, hozzászólások). Ezek az adatok addig láthatóak számomra, amíg az oldalak követését az adott közösségi oldalon, a követés leállítását szolgáló gomb vagy parancs segítségével meg nem szünteted. Hozzászólásaid és megosztásaid törlése az adott közösségi felület lehetőségei szerint történhet, akár a követés visszavonása előtt, vagy attól függetlenül is. Amíg azonban ezeket nem törlöd, és a követést, illetve kedvelést nem vonod vissza, addig az adatkezelés jogszerűnek minősül, jogalapja a hozzájárulásod, amelynek jele a kedvelés, illetve követés. Ezen felületeken adminisztrátorként vagyok jelen. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.
  5. A blog e-mail címe, a zoldsalata@gmail.com nyilvános. Ide bármikor küldhetsz részemre üzenetet, ilyenkor azonban láthatóvá válik számomra a neved, az e-mail címed, illetve azok az adatok, pl. titulus, telefonszám, amelyeket az elektronikus aláírásodban megadtál. Mivel az e-mailben kommunikációt kezdeményeztél, ezzel hozzájárulást adtál személyes adataid kezeléséhez. A kommunikáció visszakeresése érdekében biztonságos körülmények között megőrizhetem az általad küldött üzeneteket és az ezekben szereplő adatokat, ezeket azonban soha nem adhatom el, és nem adhatom át más természetes és jogi személyeknek, cégeknek. A tőlem érkező e-mailek tartalmazzák a nevemet és az e-mail címemet. A hozzájárulásodat a zoldsalata@gmail.com címre küldött üzenetben vonhatod vissza, ilyenkor az üzenetedet másolat nélkül törlöm és a törölt üzeneteket tartalmazó listáról is eltávolítom. Amennyiben a kommunikáció megszűnik, az e szempontból már nem releváns üzeneteket ésszerű időközönként (kb. 6 havonta) törlöm a postafiókomból. Hozzájárulásod visszavonása előtti adatkezelésem azonban jogszerűnek minősül. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.
  6. A blog működése során előfordul, hogy egyes partnerek számára lehetőséget adok egyéni, adott esetben fizetett együttműködésre, például szponzorált posztot vagy hirdetést jelentetek meg. Ilyenkor általában vállalkozásokkal, jogi személyekkel működöm együtt. Részükre egyéni médiaajánlatot biztosítok, illetve az együttműködésről szerződést kötünk. A szerződésbe jellemzően belefoglaljuk a jogi személy képviselőjének nevét, azonosító adatait, a kapcsolattartó nevét és a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait, pl. telefonszám, e-mail címazonosító adatait, a kapcsolattartó nevét és a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait, pl. telefonszámát, e-mail címét. Az ilyen adatokat ( név, telefonszám, e-mail címet, munkahelyi cím, foglalkozás) a szerződés jogalapja szerint kezelem, a szerződés érvényességének időtartama alatt. Magát a szerződést a törvényben foglalt határidőig őrzöm. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a szerződés.A szolgáltatás ellenértékével kapcsolatban, szintén törvényes kötelességemnek eleget téve, a Csiki Ker. és Szolg. Bt. képviselőjeként számlát bocsátok ki. Ehhez tudnom kell partnerem számlázási nevét, számlázási címét, cég esetében adószámát. A számlát papír alapon állítom ki, így ahhoz, hogy rendeltetési helyére eljuttassam, egy postázási címre, és névre is szükségem van, ez egyes esetekben nem egyezik meg a számlázási címmel. A számlákat a törvény által előírt időtartamig (a kiállítás évében és még nyolc évig) őrzöm. A kért adatok hiányában a számlázási kötelezettségem teljesítésére, így a szolgáltatás nyújtására sem kerülhet sor. Amennyiben a számlát átutalással egyenlíted ki, a bankszámlakivonatomon látni fogom az utalást indító partner nevét és bankszámlaszámát.Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésem jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit; továbbá a 175. § (2) bekezdés a) pont- e-számla hitelesítésének kérdéseit részletezi.
  7. Egyes partnereimmel, bloggerekkel, kollégákkal és szakértőkkel szakmai kapcsolatot tartok fenn. E kapcsolat folyamatossága érdekében, jogos érdek alapján kezelem azon adataikat, amelyek ennek folytán tudomásomra jutottak, jellemzően nevüket, telefonszámukat, e-mail címüket. Amennyiben partnereim a zoldsalat@gmail.com címre küldött levélben kérik adataik törlését, illetve azok kezelése ellen tiltakoznak, biztosítom számukra ezt a jogot, és az adataikat törlöm. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a jogos érdek.

 

 1. A sütik (cookie-k) kezelése
  1. Mi a süti (cookie)?

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;

szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;

általában javítanak a felhasználói élményen.

4.2. A Zöldsaláta blog többféle sütit is használ

A blog működéséhez szükséges sütik tárolják többek között a nyelvi beállításokat, mérik a teljesítményt, a blog látogatottságát, és ezek elemzését teszik lehetővé. Az úgynevezett funkcionalitás sütik például a hozzászólásoknál megadott adatok tárolását teszik lehetővé. A Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is használom. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A következő linken található plug-in segítségével megakadályozható, hogy a Google feldolgozza a blog látogatásának adatait: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy elutasítsd sütik elhelyezését, és hogy törölj már lementett sütiket. A sütik elutasításának és törlésének technikai folyamata minden böngészőben más, az ezzel kapcsolatos friss információkat a következő linkeken találod:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); és

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

A sütik általános tiltása negatívan befolyásolja az általad felkeresett honlapok megjelenítését és használhatóságát, így a Zöldsaláta blog rendeltetésszerű használatát is.

Ha az érdeklődéseden alapuló hirdetéseket szeretnéd elutasítani, ezt az European Interactive Digital Advertising Alliance honlapját felkeresve, szintén az általad használt böngészőhöz igazodva kell megtenned.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;

 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);

 • egyenként letiltani;

 • egyenként, vagy csoportosan törölni;

 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

A sütik (cookie-k) esetében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.

 1. Harmadik fél weboldalak

A honlapon előfordulhatnak olyan linkek, amelyek más weboldalara mutatnak. Ezek tartalmáért és adatkezelési gyakorlatáért nem tartozom felelősséggel, azokra semmilyen ráhatásom nincsen.

 

6. Kik ismerhetik meg az adataidat?

Adatkezelőként elsődlegesen én ismerhetem meg a fent felsorolt adatokat. Adatfeldolgozóként semmilyen tevékenységet nem végzek, ám vannak olyan műveletek, amelyeket számomra adatfeldolgozó, pl. tárhelyszolgáltató végez el. Adataidat a felsoroltakon kívül természetesen semmilyen módon nem teszem közzé és másoknak nem adom át. Az általad nyilvánosan megosztott információkat azonban, mivel nyilvánosak, mások is láthatják. Ezen adataid mások általi használatáért nem tudok felelősséget vállalni.

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Webhosticon Kft.

elérhetőség:

2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

Mobile: +36 30 598 7210

Fax: +36 1 700 2866

Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

adatvédelmi tájékoztató: https://webhosticon.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

(Hozzáférése van a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokkal kapcsolatban nem végez.)

7. Az adataid továbbítása az EU-n kívüli országba

Bizonyos személyes adatokat a honlap működését lehetővé tevő szoftvereken keresztül harmadik országba (USA) továbbítunk. Minden elvárhatót megteszek annak érdekében, hogy csak olyan cég termékét használjam, amely az Európai Unióban elvártaknak megfelelő színvonalú adatvédelmi gyakorlatot folytat. A Privacy Shield keretrendszer biztosítja, hogy adataid ilyenkor is biztonságban legyenek: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en

A kéretlen üzenetek (spam) elleni biztonsági védelem részeként a Zöldsaláta blog az Akismet plugint (spam elleni védelmi szoftvert) használja. Az Akismet által gyűjtött információk tartalmazzák a beküldött kommented tartalmát, a kommentmezőkben megadott adataidat, és a kommenthez tartozó IP-címet, továbbá technikai azonosítókat (user agent, referrer, beküldési URL). Ezeket az információkat az Akismet saját alapvető biztonsági tevékenységének elvégzése céljából saját szervereire továbbítja, hogy összevethesse őket az ott található spam-adatbázisával és megállapíthassa, hogy kéretlen üzenet-e az adott komment. Az Akismetet üzemeltető Automattic adatvédelmi szabályzatát itt olvashatod: https://automattic.com/privacy-notice/

8. Milyen jogosultságaid vannak személyes adataiddal kapcsolatban?

Személyes adataiddal kapcsolatban a következőkhöz való jogot korlátozás nélkül biztosítom számodra, ahogyan azt a vonatkozó jogszabályok előírják.

a. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Jogosult vagy arra, hogy az adatkezelőtől, vagyis tőlem visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférj:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • milyen jogok vonatkoznak rád a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz kapcsolódóan;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatok nem tőled származnak, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Adatkezelőként az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban a rendelkezésedre bocsátom, ha ezt kéred. Ha az adataid átadását elektronikus úton kéred, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adom át (kivéve ha ezt másként kéred), a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

b. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsem a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel az adatkezelés céljára.

c. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk)

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljem a rád vonatkozó személyes adatokat. Adatkezelőként köteles vagyok a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre, vagyis rám alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre, vagyis rám alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre,vagyis rám ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.cikk)

Kérésedre adatkezelőként korlátozom az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát;
  az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te érintettként igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakozol az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelőként a jogos indokaim elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

e. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen (GDPR 21. cikk)

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben személyes adataidat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f. Adathordozáshoz való jog (GDPR 20. cikk)

Jogosult arra, hogy a rád vonatkozó, általad a rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsd.

g. Visszavonás joga

Jogosult vagy arra, hogy személyes adataidra vonatkozó hozzájárulásodat bármikor visszavond.

h. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Mivel automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet nem végzek, így egyetlen olvasómra és partneremre sem terjed ki ilyen döntés hatálya.

9. Mi a teendőd, ha panaszod van?

Ha a személyes adataid kezelésével kapcsolatban észrevételed, panaszod van, küldj egy üzenetet az e-mail címemre: zoldsalata@gmail.com, és mindent elkövetek, hogy a problémát a lehető leghamarabb megoldjuk.

Panaszaiddal és kérdéseiddel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatsz: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. Tel: +36 (1) 391-1400 . Fax: +36 (1) 391-1410 , E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Honlap: http://www.naih.hu

Bíróság előtt, polgári peres eljárás keretében is érvényesítheted a jogaidat, ennek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A keresetet a lakóhelyed szerinti törvényszékre kell benyújtanod (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

10. Néhány szó a megfelelő biztonságról

Adataid kezelésénél a lehető legnagyobb mértékű biztonságra törekszem. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és a technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

11. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba. Legutóbbi frissítés: 2018. augusztus 3.

A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban, mindenkire egyformán kötelező tartalmat. A tájékoztatás elkészítésekor, illetve a részletesen nem tárgyalt kérdésekben a következő jogszabályokat és forrásokat vettem figyelembe, és tekintettem irányadónak:

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk éshttp://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny (a jogtáras változatot nem tudjuk ide belinkelni)

A NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.)

http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf